Grudzień 2015

Jeszcze słowo o aportach

Marta Małasiewicz        01 grudnia 2015        3 komentarze

Niżej pisałam o orzeczeniu NSA w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za aport z wykorzystaniem agio. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tego rozwiązania pamiętaj proszę o tym, że: 1/ podjęcie takiej decyzji wywiera bezpośrednie konsekwencje w sferze dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Co prawda działanie takie nie ma bezpośredniego wpływu […]