Listopad 2015

Dobra informacja czy niespełnione nadzieje – aport z agio

Marta Małasiewicz        19 listopada 2015        Komentarze (0)

Prawie przed chwilą Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął zagadnienie prawne, budzące poważne wątpliwości. Przedmiotem tego rozstrzygnięcia było udzielenie odpowiedzi na pytanie, które było kością niezgody między podatnikami, a organami podatkowymi. Sprawa dotyczyła opodatkowania przychodu, powstającego po stronie wspólników w związku z nabyciem (objęciem) przez nich udziałów w spółkach kapitałowych w zamian za wkład niepieniężny z wykorzystaniem […]

Dzień dobry!

Marta Małasiewicz        13 listopada 2015        Komentarze (0)

Jak w każdej szanującej się publikacji i tutaj znajdziesz „słowo od autora” 🙂 Będę pisać o podatkach, a konkretniej o podatku dochodowym od osób prawnych. Zamierzeniem moim jest to, aby publikacje tworzyły całość i kompleksowo odpowiadały na nartujące Cię pytania. Proszę Cię jednak abyś nie traktował zamieszczonych tutaj wpisów jako porad prawnych. Okoliczności towarzyszące Twoim […]